İNFO FLASH HABER

Coronavirus COVID-19 une menace pour les nations. / Uluslar için bir tehdit, Coronavirus COVID-19.

Les coronavirus sont un groupe de virus qui causent des maladies chez les mammifères et les oiseaux . Chez l’homme, ce groupe de virus a causé plusieurs épidémies/pandémies : SRAS (2002-2003) : 8 000 cas ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes sont décédées, soit près de 10% de mortalité, MERS (2012-2013) : […]

Coronavirus COVID-19 une menace pour les nations. /  Uluslar için bir tehdit, Coronavirus COVID-19.
24 Mart 2020 - 23:40 'de eklendi ve 1685 kez görüntülendi.

Les coronavirus sont un groupe de virus qui causent des maladies chez les mammifères et les oiseaux .

Chez l’homme, ce groupe de virus a causé plusieurs épidémies/pandémies :

SRAS (2002-2003) : 8 000 cas ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes sont décédées, soit près de 10% de mortalité,
MERS (2012-2013) : 1 589 cas et 567 décès dans 26 pays ont été enregistrés, soit un taux de mortalité d’environ 30%, et donc récemment le
COVID-19 : pour le moment (au 24/03/2020), 395 744 cas confirmés, dont 17,234 décès, soit 4.35% des cas diagnostiqués.

La trajectoire géographique du virus est pour le moins curieuse, sachant qu’apparu en Chine communiste, il ne s’est propagé que très faiblement dans les grandes nations voisines (au 24/03/2020) : Russie, 495 cas pour 1 décès, Inde, 519 cas pour 10 décès, Kazakhstan, 68 cas, pas de décès, Japon, 1 193 cas, 43 décès, la Corée du Sud étant la plus contaminée, avec 9 037 cas pour 120 décès.

En revanche, le virus s’est propagé de manière beaucoup plus puissante en Europe de l’Ouest et aux Etats-unis, qui sont devenus les principaux centres de contagion du virus qui a pu muter.

Aujourd’hui, toutes les personnes infectées par le coronavirus, qui ne connaît aucune frontière géographique et menace les nations, ont destin lié.

Cette pandémie rappelle aux hommes combien ils sont fragiles, combien un agent infectieux qui agit sur le plan microscopique peut avoir des conséquences funestes sur le plan macroscopique, combien ils peuvent être aveugles devant les dangers, combien l’avidité des grandes puissances peut être destructrice.

Différences entre les coronavirus SRAS et COVID-19.

Alors qu’il n’y a pas de formes bénignes du SRAS, le COVID-19 présente tout un large spectre de symptômes qui rendent difficile son identification.

Par ailleurs, alors que dans le cas du SRAS, la contamination se fait après que les symptômes soient apparus, pour le COVID-19 la contamination est beaucoup plus inapparente, car elle a lieu avant que les symptômes de la maladie apparaissent chez le porteur.

Ainsi, le fait que les effets du SRAS soient plus radicaux et univoques, la lutte contre cette forme du coronavirus est plus simple que dans le cas du COVID-19 qui présente plusieurs niveaux et intensités d’effets. Le COVID-19 étant un virus qui peut également utiliser une cellule hôte pour se développer.

Lutte contre le COVID-19.

Dans la lutte contre une maladie infectieuse, la lutte se fait soit en amont, par l’intermédiaire de vaccins, soit par l’intermédiaire de médicaments, si la maladie est déjà active.

Actuellement, il n’existe ni vaccins, ni médicaments contre le COVID-19.

Il faut donc, à défaut de remède global, identifier et cibler les symptômes.

Il faut également, afin d’éviter la contagion, prendre des mesures d’hygiène : lavage des mains, nettoyage de surfaces sont efficaces.

Par ailleurs, pour mieux identifier le virus, il est important de remonter la chaîne de transmission, c’est-à-dire l’environnement qui a permis au virus se propager.

—————————————————————————————

Metnin Türkçe çevirisi :

Coronavirüsler, memelilerde ve kuşlarda hastalığa neden olan bir grup virüstür.

İnsanlarda, bu virüs grubu birkaç salgın / pandemiye neden oldu:

SRAS (2002-2003): 30 ülkede 8.000 vaka ve 774 ölüm kaydedildi, ölüm oranı yaklaşık % 10.

MERS (2012-2013): 26 ülkede 1.589 vaka ve 567 ölüm kaydedildi, ölüm oranı yaklaşık %30.

COVID-19: şimdilik (03/24/2020 tarihi itibarıyla), 395.744 vaka ve 17.234 ölüm kaydedildi, ölüm oranı yaklaşık % 4.35.

Virüsün coğrafi yörüngesi, komünist Çin’de ortaya çıktığını bilerek, ilginçtir. Çin’in komşu olduğu uluslara çok az yayıldı ((24/03/2020 tarihi itibarıyla) : Rusya, 495 vaka ve 1 ölüm, Hindistan, 519 vaka ve 10 ölüm, Kazakistan, 68 vaka, ölüm yok, Japonya, 1.193 vaka ve 43 ölüm ve bölgede en çok etkilenen Güney Kore, 9.037 vaka, 120 ölüm.

Öte yandan, virüs, mutasyona uğramış olduğunu varsayarak, bulaşıcılığının ana merkezleri haline gelen Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çok daha güçlü bir şekilde yayıldı.

Bugün, coğrafi sınır tanımayan ve ülkeleri tehdit eden bu viruse yakalanan herkesin kaderi birbiriyle bağlantılıdır.

Bu salgın, insanlığın ne kadar kırılgan olduğunu, mikroskobik düzeyde etkili olan bulaşıcı bir ajanın makroskopik düzeyde ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini, tehlikelere ne kadar kör olduğumuzu, büyük güçlerin açgözlülüğünün ne kadar yıkıcı olabileceğini hatırlatır.

SRAS ve COVID-19 koronavirüsleri arasındaki farklar.

Hafif bir SRAS formu ve semptomları yoktur, oysa COVID-19 geniş bir semptom yelpazesine sahip, ve bu, virisün tanımlanmasını zorlaştırıyor.

Ayrıca, SRAS’ta semptomlar ortaya çıktıktan sonra kontaminasyon mümkün oluyor. COVID-19 için kontaminasyon çok daha görünmezdir, çünkü taşıyıcıda semptomlar görünmeden öncede  kontaminasyon gerçekleşebilir.

SRAS’ın etkileri daha radikal ve kesin olduğundan, bu koronavirüs çeşidine karşı mücadele kolaylaşıyor. Oysa, çeşitli derece ve yoğunluk etkileri gösteren COVID-19 ile mücadele daha zordur. Öte yandan, COVID-19, büyümek için bir konakçı hücre de kullanabilen bir virüstür.

COVID-19’a karşı mücadele.

Enfeksiyöz bir hastalığa karşı mücadelede, hastalık daha aktif olmamışsa aşılar kullanılabilir. Hastalık zaten aktifse, mücadele ilaçlar aracılığıyla yapılır.

Halen COVID-19’a karşı aşı veya ilaç yoktur.

Bu nedenle, tümü bir çare olmadığından, semptomları tanımlamak ve hedeflemek gerekir.

Ayrıca, bulaşmayı önlemek için hijyen önlemleri almak gerekir: el yıkama, yüzey temizliği etkilidir.

Ek olarak, virüsü daha iyi tanımlamak için, bulaşma zincirini, yani virüsün yayılmasına izin veren ortamı izlemek önemlidir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER